Uhelná
Naposledy aktualizováno: 1.4.2011

Místní knihovna Uhelná poskytuje tyto služby:

půjčování knih a časopisů,

bezplatný přístup k internetu,

tisk a kopírování

 

Ceník služeb:
1. Registrace uživatelů:
Dospělí:
1. průkazka 60,- Kč/1rok
2. průkazka - druhý z manželů 30,- Kč/1 rok

Děti, mládež, studenti do 26 let:
1. průkazka 40,- Kč/1 rok
2. průkazka - druhý a další sourozenec 20,- Kč/1 rok

Důchodci:
1. průkazka 40,- Kč/1 rok
2. průkazka - druhý z manželů 20,- Kč/1 rok

Rodina:
1. průkazka dospělý 60,- Kč/1 rok
2. průkazka dospělý 30,- Kč/1 rok
3. a další průkazka - každé dítě 20,- Kč/ 1 rok

pro jednorázové užití knihovny 30,- Kč
( jednorázovým užitím služeb knihovny se rozumí prezenční výpůjčka naučné literatury nebo beletrie, časopisů a novin, internet - bezplatně ( max. 30 minut ), ostatní služby dle ceníku )

2. Vystavení uživatelského průkazu při ztrátě 5,- Kč
3. poplatek za oznámenou rezervaci 10,- Kč
4. Meziknihovní služby - paušál za poštovné při vyřízení výpůjčky 30,- Kč
                                          - oznámení o MS poštou 10,- Kč
                                          - reprografické služby dle účtu subjektu, který poskytuje kopie
5. Využití internetu a přístup k databázím dostupným v internetu zdarma
6. Sankční poplatky - poplatek z prodlení 10,- Kč
                                    - 1. upomínka ( 2 týdny od uplynutí výpůjční lhůty ) 20,- Kč
                                    - 2. upomínka ( 2 týdny po první upomínce ) 30,- Kč
                                    - 3. upomínka ( 4 týdny po druhé upomínce ) 40,- Kč
                                    - předsoudní upomínka 50,- Kč
7. Ztráta nebo poškození dokumentu
a. finanční náhrada: knihy: cena + manipulační poplatek 50,- Kč
                                    periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační poplatek 20,- Kč
b. náhrada formou kopie - cena za reprografické práce a vazbu knihy dle rozsahu publikace
c. poškození technického zpracování dokumentu odstranitelné vlastními silami 50,- Kč
    poškození čárového kódu 10,- Kč